Молекулалық иммунология және иммунобиотехнология зертханасы

Молекулалық иммунология және иммунобиотехнология зертханасы

Тарихы: Молекулалық иммунология және иммунобиотехнология зертханасы

Зертхананы 1997 жылы биология ғылымдарының докторы, профессор Н.Н. Беляев құрып, 2017 жылға дейін басқарды. Қазіргі уақытта зертхана меңгерушісінің міндетін атқарушы – биология ғылымдарының кандидаты Р.Т. Тлеулиева.


Тлеулиева Райхан Тлеулиевна

зертхана меңгерушісінің міндетін атқарушы. Ғылыми қызығушылығы: молекулалық және жасушалық онкоиммунология, иммунобиотехнология, гибридомды технология. 70-тен астам ғылыми-зерттеу жұмыстары жарияланған, соның ішінде 13-інің импакт-факторы нөлден жоғары, Web of Science и Scopus нұсқасы бойынша хирш-факторы (h-индекс) соңғы 5 жылда 2-ге тең. «14.00.36 – Аллергология және иммунология» мамандығы бойынша «Стафилококк энтеротоксин А (СЭА) иммунобиологиялық сипатын зерттеу және оған қарсы моноклоналды антиденелерді алу» тақырыбындағы кандидаттық диссертациялық жұмысын 1995 жылы қорғады. Стафилококк токсиндерге карсы моноклоналды антиденелер алды және олардың негізінде диагностикалық тест-жүйелерін жасады. 2007 жылы «Шапагат-2007» өнертапқыш саласындағы жетістігі үшін «Жыл өнертабысы» номинациясы бойынша 4-ші республикалық конкурстың лауреаты атанды.


Молекулалық иммунология және иммунобиотехнология зертханасының ғылыми жұмыстары екі стратегиялық бағытқа негізделген:

  1. Сүйек кемігіндегі табиғи супрессорлы жасушаларды зерттеу: олардың табиғаты, функционалдық белсенділігі және иммундық процестерді реттеудегі рөлі.
  2. Моноклоналды антителдерді гибридті технологиямен алу және олардың негізінде диагностикалық иммуноферменттік тест жүйесін жасау.

Қазіргі уақытта молекулалық иммунология және иммунобиотехнология зертханасының зерттеу бағыты:

  • Онкоиммунология
  • Жасушалық биология
  • Моноклоналды антиденелерді алу және иммуноферментті тест-жүйесін дамыту

2018-2020 жылдарға арналған ғылыми жобалар

–  AP05131710  «Тәжірибеде ісіктің өсуінің стимуляторы болатын созылмалы қабынуды болдырмау үшін миелоидтық супрессорлық жасушалардың (MDSC) коррекциясына фармакологиялық жолдарды әзірлеу», жетекшісі – б.ғ.к. Р.Т. Тлеулиева

– AP05131691 «Т-реттеуші жасушалардың ісік жасушаларының белсенділігіне әсерінің молекулалық механизмдері», жетекшісі- РhD докторанты, Е.О. Остапчук.

Зерттеуде қолданылатын әдістер:

Жануарлар мен адам жасушаларын өсіру, жасушаларды градиентті тығыздықта изопикникалық центрифугалау, микроскопия, жасушаларды иммуномагнитті бөліп алу, ағынды цитофлюориметрия, гибридома технологиясы, жасушаларды клондау, иммуноферментті анализ, жасуша пролиферациясы мен өлімін өлшеуге арналған радиологиялық емес әдістер, спектрофотометрия, полиакриламидды гелде SDS-электрофорез, ұлпаларды энзиматикалық диссоциялау.

Зертхана жұмыс істеген жылдарынан бастап, оның қызметкерлері 200-ден астам ғылыми еңбектер жариялады, 5 кандидаттық, 1 докторлық және 1 PhD диссертациясы қорғалды.

Show More
Close