Патенттер

  • Лесова Ж.Т., Айтхожина Н.А., Пралиев Қ.Д., Ержанов Қ.Б., Құрманқұлов Н., Блохина О.М., Галиева Л.Д., Сұлтанбаева А.С. Өсімдіктердің өсу стимуляторы. Инновациялық патент № 20865,12.2008 ж., 2009 ж.
  • Лесова Ж.Т., Айтхожина Н.А., Пралиев Қ.Д., Ержанов Қ.Б., Құрманқұлов Н., Блохина О.М., Галиева Л.Д., Сұлтанбаева А.С. Өсімдіктердің өсу стимуляторы Инновациялық патент № 20864, 25.12.2008 ж., ​​2009 ж.
  • Лесова Ж.Т., Айтхожина Н.А., Пралиев Қ.Д., Ержанов Қ.Б., Құрманқұлов Н.Б., Егізбаева Т., Хасейн А., Халымбетова А. Өсімдік жасушаларының өсу стимуляторы. Инновациялық патент № 20868, 25.12.2008 ж., 2009 ж.
  • Лесова Ж.Т., Айтхожина Н.А., Пралиев Қ.Д., Ержанов Қ.Б., Құрманқұлов Н.Б., Саидсултанова Ж., Хасеин А. Өсімдік жасушаларының өсу стимуляторы. Инновациялық патент № 20866, 25.12.2008 ж., 2009 ж.
  • Мусалдинов Т.Б., Жардемали Ж.К., Хасейн А., Саданов А.Қ. Clorella Vulgaris SP-4 микробалдырларының дақылдық фильтратының мезофильді өсімдік протопластарын оқшаулау үшін қолдану. Өтініш № 2008\0253.1 (оң шешім) 05.03.08 ж.
  • Clorella Vulgaris SP-4 для выделения мезофильных протопластов растений. Заявка №2008253.1(положительное решение) от 05.03.08 г.
Skip to content