Өсімдіктер жүйелердің сигналдық зертханасы

1981 жылы зертхананың бірінші меңгерушісі – биология ғылымдарының докторы, профессор Р.М. Қонаева, 2009 жылдан бастап зертхана меңгерушісі – биология ғылымдарының кандидаты А.Ш. Утарбаева

Зерттеу бағыты

Патогенез кезіндегі гидролитикалық ферменттер мен фенилпропаноидты метаболизм ферменттерінің (АТФаза, хитиназа, фенилаланин-аммиак-лиаза, пероксидаза) функционалдық белсенділігі.

Fusarium solani-ге картоп тұрақтылығының реакцияларына қатысатын кальций және супероксидсинтазды жүйелердің негізгі ферменттерінің жұмыс істеу ерекшеліктері және сигналдық трансдукция.

Өсімдіктердің қорғаныш реакцияларының индукция механизмдері және қолданбалы маңызы бар индукторларды іздеу.

Өсімдіктердің фитопатогенді саңырауқұлақтармен және вирустармен өзара әрекеттесуінің биохимиялық негіздері.

Ауыл шаруашылығында вирустық ауруларды диагностикалаудың қазіргі заманғы әдістерін әзірлеу.

Зерттеу әдістері

Спектрофотометрия, электрофорез, изоэлектрофокусирлеу, ион алмасу хроматографиясы, гель-сүзу, иммуноферменттік талдау, биотехнология әдістері.

Жетістіктері

Фенолдық қосылыстардың рөлі зерттелді және олардың абиотикалық (тұздану, ғарыштық сәулеленудің әсері, осмотикалық шок) және биотикалық (саңырауқұлақты элиситорлар) стресстер жағдайында өсімдіктердің қорғаныш реакцияларына белсенді қатысуы анықталды.

Гидролитикалық ферменттердің (хитиназа, глюканаза, АТФаза) және фенилпропаноидты алмасу ферменттерінің (фенилаланин-аммиак-лиаза және пероксидаза) картоптың вирустарға (PVX, PVY) және саңырауқұлақ инфекциясына (Fusarium solani) төзімділігіндегі рөлі зерттелді. Патогенез кезінде жасушалардың қорғаныш реакциясының ақуыз-маркерлері (катионды Атфаздар мен пероксидазалар) анықталды. Патогенез кезінде саңырауқұлақтың эндогенді метаболиттерінің түрлі кластарының функционалдық белсенділігі анықталды. Саңырауқұлақ метаболиттерінің бактерияға қарсы, антипаразитарлы және иммуномодуляциялаушы белсенділігі орнатылды.

Картоптың патогенді вирусына иммуноферментті диагностикалық жиынтық дайындалған және әзірленді.

Show More
Close