Құрал-жабдықтар

Генетикалық анализатор-секвенатор Gene Analyser 3500 (Applied Biosystems), нақты уақыттағы термоциклер QuantStudio 3 (Applied Biosystems), нақты уақыттағы термоциклер StepOnePlus (Applied Biosystems), T-100 (BioRad) термоциклер, GeneAmp PCR System 9700 (Aplied Biosystems), Vapo.protect (Eppendorf) термоциклері.

Show More
Close