Құрал-жабдықтар

  • Генетикалық анализатор-секвентор Gene Analyser 3500 (Applied Biosystems)
  • QuantStudio 3 нақты уақыттағы термоциклер (Applied Biosystems)
  • StepOnePlus нақты уақыттағы термоциклер (Applied Biosystems)
  • T-100 термоциклерi (BioRad)
  • protect термоциклері (Eppendorf)
  • Allegra X-12 центрифугасы
Skip to content