Патенттер

  1. Рахымғожин М.Б., Абайлдаев А.О., Неупокоева А.С., Ходаева А.Ю., Мукушкина Д.Д., Хансейітова А.К., Балмұханов Т.С., Әшірбеков Е.Е., Айтхожина Н.А. LSP1 генінің rs909116 полиморфизмін қолдану негізінде Қазақстандағы қазақ этникалық тобындағы әйелдердің сүт безі обырына бейімділігін диагностикалау әдісі // Инновациялық патент № 23621 04.07.2018 ж.
  2. Хансейітова А.Қ., Айтхожина Н.А., Шертай М.Ж., Ходаева А.Ю., Балмұханов Т.С. ZNF365 генінің rs10995190 полиморфизмін қолдану негізінде Қазақстандағы қазақ этникалық тобындағы әйелдердің сүт безі обырына бейімділігін диагностикалау және анықтау әдісі. // Инновациялық патент 30.09.2016 ж.
  3. Неупокоева А.С., Шертай М.Ж., Попова И.В., Нигматова В.Г., Хансейітова А.Қ., Балмұханов Т.С., Айтхожина Н.А. XPD генінің rs13181 полиморфизмін қолдану негізінде Қазақстандағы орыс этникалық тобындағы әйелдердің сүт безі обырына бейімділігін диагностикалау және анықтау әдісі // Инновациялық патент № 30555, 16.11.2015 ж.
  4. Нигматова В.Г., Неупокоева А.С., Рахымғожин М.Б., Хансейітова А.Қ., Балмұханов Т.С., Айтхожина Н.А. FGFR2 генінің rs17542768 полиморфизмін қолдану негізінде Қазақстандағы қазақ этникалық тобындағы әйелдердің сүт безі обырына бейімділігін диагностикалау және анықтау әдісі // Инновациялық патент № 30556, 16.11.2015 ж.
  5. Хансейітова А.Қ., Балмұханов Т.С., Айтхожина Н.А. M235T ангиотензиноген генінің полиморфизмін қолдану негізінде қазақ этникалық тобындағы артериялық гипертензияға бейімділікті диагностикалау және анықтау әдісі // Инновациялық патент № 24265, 18.12.2013 ж.
  6. Черушева А.С., Нигматова В.Г., Балмұханов Т.С., Айтхожина Н.А. Қазақстандағы орыс этникалық әйелдер тобындағы интерлейкин-10 генінің -819 С/Т полиморфизмін қолдану негізінде жатыр денесінің қатерлі ісігіне бейімділігін диагностикалау және анықтау әдісі // Инновациялық патент № 25951, 12.18.2013
  7. Балмұханов Т.С., Нигматова В.Г., Хансейітова А.Қ., Прназарова А.Ж., Талаева Ш.Ж., Айтхожина Н.А. GSTP1 глутатион-S-трансфераза генінің 105 Ile/Val полиморфизмін қолдану негізінде Қазақстандағы қазақ этникалық тобындағы әйелдердің сүт безі обырына бейімділігін диагностикалау және анықтау әдісі // Инновациялық патент № 26938, 15.05.2013 ж.
  8. Нигматова В.Г., Балмұханов Т.С., Хансейітова А.Қ., Варченко С.П., Айтхожина Н.А. CYP1A1 цитохромы генінің rs4646903 полиморфизмін пайдалану негізінде Қазақстандағы қазақ этникалық тобындағы әйелдердің сүт безі обырына бейімділігін диагностикалау және анықтау әдісі // Инновациялық патент № 26939, 15.05.2013 ж.
  9. Нигматова В.Г., Попова И.В., Балмұханов Т.С., Хансейітова А.Қ., Талаева Ш.Ж., Айтхожина Н.А. XRCC1 репарация генінің rs1799782 полиморфизмін қолдану негізінде қазақ этносының сүт безі обырына бейімділігін диагностикалау және анықтау әдісі // Инновациялық патент № 27873, 25.12.2013 ж.
  10. Балмұханов Т.С., Айтхожина Н.А. Бидай тұқымынан альфа-ДНҚ-полимеразаны бөліп алу әдісі // Инновациялық патент № 22020, 15.11.2012 ж.
Show More
Close
Skip to content