Патенттер

  1. Жигайлов А.В., Карпова О.В., Наргилова Р.М., Ысқақов Б.Қ. Абиотикалық кернеулерге көп төзімділігі бар генетикалық түрлендірілген өсімдіктерді алу әдісі // Қазақстан патенті № 32396. – Жарияланды: 31.08.2017, бюл. № 16.
  2. Крылдаков Р.В., Станбекова Г.Е., Наргилова Р.М., Писаренко А.М., Искаков Б.К. Супрессорлық белсенділікті анықтау үшін PVM геномдық РНҚ-ның ашық оқу жақтауын (ORC34K) клондау әдісі // Өнертабысқа Қазақстан Республикасының инновациялық патенті – № 29525. – Жарияланды: 16.02.2015, бюл. № 2.
  3. Ысқақов Б.Қ., Полимбетова Н.С., Жигайлов А.В. 100-нуклеотидті 3′-ұшты фрагментті анықтау арқылы өсімдік жасушаларында 18SrRNA жасырын дискретті фрагментация дәрежесін бағалау әдісі // Қазақстан Республикасының инновациялық патенті, № 28130, 21.01.2014.
  4. Ысқақов Б.Қ., Полимбетова Н.С., Жигайлов А.В. Өсімдік жүйелеріндегі рекомбинантты гендердің экспрессия деңгейін «3L» күшейткіш тізбегі арқылы арттыру әдісі // Қазақстан Республикасының инновациялық патенті, № 26602, 25.12.2012.
  5. Ысқақов Б.Қ., Полимбетова Н.С., Ақбергенов Р.Ж., Жаныбекова С.Ш., Жигайлов А.В. «S+ARC» күшейткіш тізбегі арқылы өсімдік жүйелеріндегі рекомбинантты гендердің экспрессия деңгейін арттыру әдісі // Қазақстан Республикасының инновациялық патенті, № 24560, 03.08.2011.
Skip to content