Зертхана қызметкерлері

Геном зертханасының құрамы:

Исмагулова Г.А. – зертхана меңгерушісі, б.ғ.к.;

Скиба Ю.А. – аға ғылыми қызметкер, б.ғ.к.;

Тойбаева Қ.А. – жетекші ғылыми қызметкер, б.ғ.к.;

Искакова Г.А. – ғылыми қызметкер, PhD-докторант;

Мальцева Э.Р. – кіші ғылыми қызметкер, магистр;

Мендеш А.М. – кіші ғылыми қызметкер, магистр;

Бисенбай А.О. – зертханашы, магистр;

Найзабаева Д.А. – зертханашы, магистр

Show More
Close