Зертхана қызметкерлері

Тлеулиева Р.Т. — зертхана меңгеруші м.а., б.ғ.к.

Перфильева Ю.В. — ж.ғ.қ., Ph.D

Остапчук Е.О. — а.ғ.қ., Ph.D

Абдолла Н. — к.ғ.қ., магистр

Кали А. — к.ғ.қ., магистр

Юрикова О.Ю. — к.ғ.қ., магистр

Оскольченко И.А— к.ғ.қ., магистр

Кан С.А. — зертханашы

Мырзаханова Н.Ш. — зертханашы

Каргажанов А. — зертханашы

 

Зертхана қызметкерлері:

Ю.В. Перфильева – PhD докторанты, жетекші ғылыми зерттеуші. Ғылыми қызығушылығы: молекулалық және жасушалық онкоиммунология. 70-ке жуық ғылыми жұмыстары жарияланған, соның ішінде Web of Science және Scopus нұсқасы бойынша нөлден жоғары импакт-факторлы журналдарда 10 мақаласы жарияланды, Web of Science және Scopus нұсқасы бойынша хирш-факторы (h-index) соңғы 5 жылда 3-ді құрайды. Кандидаттық диссертация жұмысы «Сау және өкпенің қатерлі ісігмен ауыратын науқастардың табиғи киллерлік  жасушаларының салыстырмалы сипаттамасы» тақырыбына арналды және 2012 жылы Ресей медициналық ғылымдар академиясының (Новосібірск) Сібір бөлімшесінің Клиникалық иммунология ғылыми-зерттеу институтының диссертациялық кеңесінде қорғалды. Ыстамбұл университетінің (Стамбулда, Түркия) эксперименталды медицина институтының иммунология зертханасында және Moffitt Cancer Center & Research Institute (АҚШ) тағылымдамадан өтті. 2017 жылы жас дарынды ғалым ретінде «Қазақстан Тұңғыш Президент қоры – Елбасы» атты марапатқа ие болды.

Е.О. Остапчук – PhD докторанты, аға ғылыми қызметкер. Ғылыми қызығушылығы: молекулалық және жасушалық онкоиммунология. 45-тен астам ғылыми жұмыстары жарияланған, соның ішінде Web of Science және Scopus нұсқасы бойынша нөлден жоғары импакт-факторлы журналдарда 11 мақаласы жарияланды. Web of Science және Scopus нұсқасы бойынша хирш-факторы (h-index) соңғы 5 жылда 3-ді құрайды. 2015 жылы ҚазҰУ диссертациялық кеңесінде «Сүт безі обыры кезіндегі NK-және Т-реттегіш жасушалардың функционалдық және фенотиптік ерекшеліктері» тақырыбы бойынша PhD диссертациясын әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-де «6D060700-Биология» мамандығы бойынша қорғады. AP05131691 «Т-реттеуші жасушалардың ісік жасушаларының белсенділігіне әсерінің молекулалық механизмдері» жобасының жетекшісі. Стамбул Университетінің эксперименттік медицина институтының иммунология зертханасында және Чехияның Прага қаласындағы Чарльз университетінің патологиялық физиология институтының, 1-ші медицина факультетінің зертханасында гемопоэзін және дің жасушаларын зерттеу бойынша тағылымдамадан өтті. 2017 жылы E.O. Остапчук «Қазақстан Тұңғыш Президент қоры – Елбасы» атты байқауының жеңімпазы атанды. 2018 жылы E.O. Остапчук Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитеті берген дарынды жас ғалымдарға арналған мемлекеттік ғылыми гранттар иегері болды.

Н. Абдолла – магистр, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің PhD докторанты. Иммунология саласындағы тәжірибесі 10 жылдан асады. 2010 жылы MD Anderson Cancer Center (АҚШ) UICC (Халықаралық ісікті бақылау бірлестігі) гранты бойынша екі айлық тағылымдамадан өтті.

А. Қали – кіші ғылыми қызметкер. 2010 ж. Тайваньда NTHU-де өмір туралы ғылымдар мамандығы бойынша магистратураны бітірген. Онда ол әртүрлі қатерлі ісікпен ауырған науқастардан алынған ісік ұлпарын пайдаланып, маңызды сигнал трансдукциялық молекулалардың бірі болып саналатын PDPK FA/GSK-3α-ның ісіктің прогрессиясындағы рөлін зерттеді. А. Қали осы зертханада 2013 жылдан бастап жұмыс істейді.  Ісік бағаналы жасушаларын (CSC) зерттеумен айналысады. MiaPaCa-2-ны модель ретінде пайдаланып TGF-β мен TNF-α-ның CSC пулын арттырудағы рөлін анықтап дәлелдеді. 2017-2018 жж. Берклидегі (АҚШ) Лоуренс атындағы Ұлттық зертханада 3D жасушалық дақылдарды өсіру әдістерін үйреніп келді.


О.Ю. Юрикова – магистр, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің PhD докторанты, кіші ғылыми қызметкер. Ғылыми-зерттеу жұмыстарындағы  жетістіктері үшін 2015 ж. Н.Ә. Назарбаев атындағы стипендиямен марапатталды. 2018 жылы Прага қаласындағы Карлов университетінің патологиялық физиология институтының бірінші медициналық факультетінде, үш айлық ғылыми тағылымдамадан өтті.

Show More
Close