Құрал-жабдықтар

 • Гельдік құжаттама құралы GelDoc (Bio-Rad)
 • Олигонуклеотидтер синтезаторы ASM-800 (БИОССЕТ)
 • Жоғары жылдамдықты центрифуга Allegra (Beckman Coulter) 
 • Лабораториялық тоңазытқыштың үстіңгі центрифугасы Sigma 3-18KS (Sigma Laborzentrifugen)
 • Тоңазытқыш бар үстелдік центрифуга 5415R (Eppendorf)
 • Нуклеин қышқылының анализаторы АНК-32 (Синтол)
 • Вибрациялық диірмен ММ 400 (Retsch)
 • Амплификаторлар
 • Ламинарлық ағынды шкафтар II биоқауіпсіздік класы АС2-6Е1
 • Автоклав
 • Нуклеин қышқылдары мен ақуыздарды электрофоретикалық бөлуге арналған құрылғылар
 • Аналитикалық таразылар
 • рН-метр
 • Термостаттар
 • Кептіру шкафтары
Show More
Close
Skip to content