Жарияланымдар

2014-2018 гг.

 1. Мамытова Н.С., Кузовлев В.А., Хакімжанов А.А., Фурсов О.В. Қант бидайдың α-амилаза синтезінің гиббереллинді индуциясының тежегіштері ретінде // Өсімдіктер физиологиясы. – 2014. —61Т. — №3. —412-418бб. (орыс тіліндегі нұсқасы). Ғылыми мәліметтер базасындағы (Web of Science)  әсерлік факторы – 0,759.
 2. Мамытова Н.С., Хакімжанов А.А., Фурсов О.В. Гибберелл және абсциз қышқылдары бидай дәнінің қалқаншасы мен алейрон қабаты бар эмбрионның α-амилазасының реттегіші ретінде // Өсімдіктер физиологиясы және генетика. – 2014. —46Т. — №2. — 143-150бб.
 3. Мамытова Н.С., Кузовлев В.А., Хакімжанов А.А., Фурсов О.В. Жаздық бидайдың тауарлық дәнінің α-амилазасының әртүрлі топтарының «құлау санының» шамасын қалыптастыруға қосқан үлесі // Қолданбалы биохимия и микробиология. – 2014. —50Т. — №5. — 533-540бб. (орыс тіліндегі нұсқасы). Ғылыми мәліметтер базасындағы (Web of Science)  әсерлік факторы – 0,801.
 4. Хакімжанов А.А., Кузовлев В.А., Мамытова Н.С., Фурсов О.В. Бидай дәнінің эндогендік α-амилаза тежегішін тазарту және кейбір қасиеттері // ҚР ҰҒА жаңалықтары, Биология және медицина сериясы.– 2014. — №5. —44-48бб.
 5. Хакімжанов А.А., Тілеген Б., Мамытова Н.С., Кузовлев В.А., Фурсов О.В. Бидай дәнінен α-амилазаны натрий фитатымен тежеу // ҚР ҰҒА жаңалықтары, Биология және медицина сериясы. – 2014. –  №4.  – 56-59бб.
 6. Тілеген Б., Бескемпірова Ж.Д., Дәлелханқызы А., Мамытова Н.С., Кузовлев В.А., Хакімжанов А.А. Бидай дәніндегі α-амилаза тежегішінің сандық өзгерістері және гормондық реттелуі // ҚР ҰҒА жаңалықтары, Биология және медицина сериясы. – 2016. –  №1. – 153-158бб.
 7. Тілеген Б., Бескемпірова Ж.Д., Дәлелханкызы А., Мамытова Н.С., Кузовлев В.А., Хакімжанов А.А. Бидайдың β-1,3-глюканазасының белсенділігі мен изоферменттік құрамының ерекшеліктері қалыпты жағдайда және фитопатогенді Fusarium graminearum саңырауқұлағының дақылдық сүзінді әсері // ҚР ҰҒА жаңалықтары, Биология және медицина сериясы. – 2016. – №1. – 164-171бб.
 8. Мамытова Н.С., Дәлелханкызы А., Тілеген Б., Бескемпірова Ж.Д., Кузовлев В.А., Хакімжанов А.А. Бидай өсімдігінің β-1,3-глюканаза және хитиназа белсенділігіне фузариум қышқылының әсері // ҚР ҰҒА жаңалықтары, Биология және медицина сериясы. – 2016. – №1. – 77-83бб.
 9. Дәлелханкызы А., Мамытова Н.С., Бескемпірова Ж.Д., Тілеген Б., Кузовлев В.А., Хакімжанов А.А. Хитин-глюкан кешені мен хитозан олигосахаридтің бидай көшеттерінің β-1,3-глюканаза мен хитиназасын белсендіруге әсері // ҚР ҰҒА жаңалықтары, Биология және медицина сериясы. – 2016. – №3. -46-53бб.
 10. Хакімжанов А.А., Мамытова Н.С., Бескемпірова Ж.Д., Тілеген Б., Дәлелханкызы А., Кузовлев В.А., Айтхожина Н.А. Бидайдың хитиназа кешені және оның кейбір қасиеттері // ҚР Ғылым академиясының баяндамалары. – 2016. – 6Т. – №310. – 85-93бб.
 11. Хакімжанов А.А., Тілеген Б., Мамытова Н.С., Шаншарова Д.А., Кузовлев В.А. Ингибирование гидролиза крахмала α-амилазой из зерна пшеницы циклодекстринами
 12. Бидай дәнінендегі α-амилазамен крахмал гидролизін циклодекстриндермен тежеу // ҚР Ғылым академиясының баяндамалары. – 2017. – №1. – 174-179бб.
 13. Хакімжанов А.А., Шаншарова Д.А., Тілеген Б., Кузовлев В.А. Бидай дәнінен α-амилаза изоферменттерін натрий фитатымен тежеу ерекшеліктері // Өсімдіктер физиологиясы және генетика. – 2017. – 49Т. – №4. – 293-299бб.
 14. Кузовлев В.А., Бескемпірова Ж.Д., Шаншарова Д.А., Фурсов О.В., Хакімжанов А.А. Бидай дәнінің α-амилаза/субтилизин тежегішінің қасиеттері мен қызметтік ерекшеліктері // Қолданбалы биохимия и микробиология. – 2018. – 54Т. – №2. 206-212бб. (орыс тіліндегі нұсқасы). Ғылыми мәліметтер базасындағы (Web of Science)  әсерлік факторы – 0,801.
 15. Бескемпірова Ж.Д., Абайлдаев Ә. О., Кузовлев В. А., Хакімжанов А. А. Бидай эндохитиназасын тазарту және биохимиялық қасиеттері // ҚР ҰҒА жаңалықтары, Биология және медицина сериясы. – 2019. – №1. – 84-89бб.

 

Show More
Close