Кадрларды дайындау

МББИ қазіргі биологияның басым бағыттарын іргелі және қолданбалы зерттеулер және молекулалық биология, молекулалық генетика, молекулалық медицина, гендік және клеткалық инженерия, молекулалық иммунология, биохимия саласында жоғары білікті мамандар дайындау бойынша жетекші ұйымдардың бірі болып табылады.

Институтта 03.00.03 – «молекулалық биология» (Қазақстандағы және Орталық Азия аймағындағы жалғыз) және 03.00.04 — «биохимия» мамандықтары бойынша докторлық және кандидаттық диссертацияларды қорғау бойынша Д 53.47.07 диссертациялық кеңес жұмыс істеді. Диссертациялық кеңестің құрамына Ресей мен Қазақстанның жетекші ғылыми орталықтарының ғалымдары кірді.

Қазіргі уақытта Институт мақсатты мемлекеттік тапсырыс бойынша және жалпы негізде «биология», «биотехнология» мамандықтары бойынша Қазақстанның жетекші жоғары оқу орындарының PhD-докторантурасында жоғары білікті кадрлар даярлауды жүзеге асырады.

Гранттық және бағдарламалық-мақсатты қаржыландыру бойынша жобаларды орындауға қатыса отырып, институт зертханаларында өздерінің дипломдық және диссертациялық жұмыстарын орындайтын бакалавр мен магистрлерді белсенді дайындау жүргізілуде.

Институт қызметкерлері алыс және жақын шетелдердің жетекші ғылыми институттарында тағылымдамалар мен тренингтерде өздерінің кәсіби деңгейін жоғарылатады, жеке гранттар аясында ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындайды. Ғылыми әзірлемелердің әлемдік деңгейін қамтамасыз ету үшін жетекші шетелдік ғылыми орталықтарда, оның ішінде Швейцария, Ұлыбритания, Израиль, Германия, Франция, Венгрия, АҚШ, Чехия, Канада сияқты елдерде кадрларды тағылымдамадан өткізу бойынша жұмыстар жүргізілуде.

Skip to content