Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобаларды гранттық қаржыландыру, 2022-2025 жж.

Гранттық қаржыландыру жобалар 2023– 2025 жж.

  1. AP19676956 «Arabidopsis thaliana-дан РНҚ-байланыстыратын AtURB1b және AtRBP47a ақуыздары арқылы өсімдік стресс түйіршіктерінің түзілуін зерттеу». Ғылыми жетекшісі – б.ғ.д. Ысқақов Б.Қ.
  1. AP19678934 «Миелоидты супрессорлық жасушалардың генерациясындағы glycogen synthase kinase- 3α-ның рөлі». Ғылыми жетекшісі – PhD докторы Абдолла Н.

Гранттық қаржыландыру жобалар 2022- 2024 жж.

  1. AP14869357 «Рибосомалық ақуыз S6 гендерін модификациялау арқылы өсімдік өнімділігін арттыру биотехнологиясының ғылыми негіздерін жасау». Ғылыми жетекшісі – б.ғ.к. Жигайлов А.В.
Skip to content