Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобаларды гранттық қаржыландыру, 2022-2024 жж.

AP14869357 «Рибосомалық ақуыз S6 гендерін модификациялау арқылы өсімдік өнімділігін арттыру биотехнологиясының ғылыми негіздерін жасау». Ғылыми жетекшісі – б.ғ.к. Жигайлов А.В.

Show More
Close
Skip to content