Лаборатория молекулярной иммунологии и иммунобиотехнологии

 • Құрал-жабдықтар

  Ламинарлық бокстар, СО2 инкубаторлары, инверттелген микроскоп, салқындатуға болатын центрифуга,  микроцентрифуга, жасушаларды магниттік бөлуші, су деионизаторы, иммуноферментті анализаторы, -30 ° C…

  Read More »
 • Патенттер

  Тлеулиева Р.Т., Беляев Н.Н., Синенко С.А. Штамм гибридных культивируемых клеток животных Mus musculus L. – продуцент моноклональных антител к стафилококковому…

  Read More »
 • Жарияланымдар

  Perfilyeva Y.V., Kustova E.А., Urazalieva N.Т., Baisheva S.А., Aubakirova А.Т., Tleulieva R.T., Belyaev N.N., Zakiryanova G.К. Effects of L-Selectin Stimulation…

  Read More »
 • Зертхана қызметкерлері

  Тлеулиева Р.Т. — зертхана меңгеруші м.а., б.ғ.к. Перфильева Ю.В. — ж.ғ.қ., Ph.D Остапчук Е.О. — а.ғ.қ., Ph.D Абдолла Н. —…

  Read More »
 • Ғылыми жетістіктер

  Зертханалық жетістіктері: Сүйек кемігінің миелоидты супрессорлы жасушаларының (MDSC) иммунорегуляцияға қатысатындығы дәлелденді және оның молекулалық механизмі егжей-тегжейлі зерттелінді. Ісікке қарсы иммуносупрессорлық…

  Read More »
 • Бөлімдер

  Молекулалық иммунология және иммунобиотехнология зертханасы

  Молекулалық иммунология және иммунобиотехнология зертханасы Тарихы: Молекулалық иммунология және иммунобиотехнология зертханасы Зертхананы 1997 жылы биология ғылымдарының докторы, профессор Н.Н. Беляев…

  Read More »
Close