Локальная этическая комиссия

  • Жергілікті этикалық комиссия

    Жергілікті этикалық комиссия консультативтік-кеңесші орган болып табылады, сыналушылар мен зерттеушілердің құқықтарын, қауіпсіздігін қорғау, зертханалық жануарларды медициналық-биологиялық эксперименттерде пайдалану ережелерін, олармен…

    Read More »
Close