Подготовка кадров

  • Кадрларды дайындау

    МББИ қазіргі биологияның басым бағыттарын іргелі және қолданбалы зерттеулер және молекулалық биология, молекулалық генетика, молекулалық медицина, гендік және клеткалық инженерия,…

    Read More »
Close