Ученый совет

  • Ғылыми кеңес

    Ғылыми кеңес ҚР БҒМ ҒК «М.А. Айтхожин атындағы молекулалық биология және биохимия институтының» ШЖҚ РМК консультативтік-кеңесші органы болып табылады, ғылыми-зерттеу…

    Read More »
Close