Бағдарламалар мен гранттар 2020-2023 ж.

Гранттық қаржыландыру жобасы 2021-2023 жж.:

  1. АР09259390 «SARS-CoV-2 коронавирус антигендерінің нейтрофилдердің, моноциттердің және Т-реттеу жасушаларының қабынуға қарсы белсенділігіне әсерін зерттеу». Ғылыми жетекшісі – Ph.D. докторы Остапчук Е.О.
  2. AP09259392 «Erwinia amylovora төзімді Malus sieversii генотиптері». Ғылыми жетекшісі – Ph.D. докторы Ғалиақпаров Н.Н.

Гранттық қаржыландыру жобалары 2020-2022 жж.:

  1. AP08857430 «МикроРНҚ негізінде диабеттік ретинопатияны диагностикалау және болжау үшін жаңа аз инвазивті биомаркерді анықтау». Ғылыми жетекшісі – б.ғ.д., профессор Шарипов Қ.О.
  2. AP08855746 «Рибосома биогенезі процесін белсендіру арқылы өсімдік өнімділігін арттыру үшін биотехнологияны әзірлеу». Ғылыми жетекшісі – б.ғ.к. Жигайлов А.В.
  3. AP09562010 «Сүйек кемігі жасушаларынан физиологиялық және патологиялық жағдайларда алынған миелоидты супрессорлы жасушаларындағы NF-κB сигналының белсенділігі». Ғылыми жетекшісі – б.ғ.к. Тілеулиева Р.Т.
Skip to content