Серіктестер

Біздің серіктестер:

«Астана медицина университеті» Акционерлік Қоғамының радиобиология және радиациялық қорғау институты

2019 жылғы 04 ақпанда ҚР БҒМ ҒК «М.А. Айтхожин атындағы молекулалық биология және биохимия институты» ШЖҚ РМК мен «Астана медицина университеті» Акционерлік Қоғамының радиобиология және радиациялық қорғау институты ғылыми ынтымақтастықтың маңыздылығын мойындай отырып, сонымен қатар оның ұзақ мерзімді негізінде жүзеге асыруға ұмтылысын білдіре отырып, келесі қызмет салаларындағы ынтымақтастық туралы шарт жасасты:

 • зияткерлік меншік құқығын қорғауға кепілдік бере отырып, радиобиология, радиациялық медицина, радиациялық генетика және радиациялық қорғау саласында бірлескен ғылыми гранттық зерттеулер мен ақпарат алмасу саласында жоспарлау және іске асыру;
 • жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім беру бағдарламаларын ұйымдастыру және іске асыру, сондай-ақ мамандардың үздіксіз кәсіби дамуы саласын қолдау;
 • инновациялық білім беру технологияларын дамыту, соның ішінде қашықтықтан оқыту саласында;
 • жарияланымдармен және басқа да ғылыми материалдармен алмасуды ұйымдастыру, бір-бірін ғылыми конференциялар, семинарлар, көрмелер және басқа да іс-шаралар туралы хабардар ету және Уағдаласушы Тараптардың өкілдерін оларға қатысу үшін шақыру;
 • медициналық және биологиялық мамандықтар бойынша магистранттар, докторанттар алмасуды ұйымдастыру, оларға теориялық және практикалық білімді кеңейту үшін қажетті жағдайлар жасау;
 • ғылыми және академиялық әдебиеттермен алмасуды қоса алғанда, Уағдаласушы Тараптардың кітапханалары арасындағы ынтымақтастықты дамыту және қолдау.

» Қазақстан-Ресей медицина университеті» МБМ

2019 жылғы 20 наурызда «Қазақстан-Ресей медицина университеті» МБМ және ҚР БҒМ ҒК «М.А. Айтхожин атындағы молекулалық биология және биохимия институты» ШЖҚ РМК білім беру саласындағы ынтымақтастық және денсаулық сақтау, академиялық, ғылыми және мәдени ынтымақтастық саласында өзара тиімді қарым-қатынас орнату, сондай-ақ жарияланымдар, академиялық бағдарламалар алмасу және бірлескен зерттеу жобаларын өткізу туралы Меморандумға қол қойды.

Ынтымақтастық салалары:

 • бірлескен зерттеу жобаларына қатысу, олардың нәтижелерін жариялау;
 • медицина және денсаулық сақтау ұйымдары бойынша жоғары медициналық білім берудің бірлескен ғылыми жобаларын, білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыру;
 • ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізу;
 • бірлескен семинарлар, конференциялар, конкурстар мен студенттік жұмыстардың көрмелерін, ғылыми тағылымдамаларды ұйымдастыру;
 • өзара әдістемелік, ұйымдастырушылық-әдістемелік, консультациялық, ресурстық және ақпараттық қолдау;
 • осы Меморандумды іске асыру үшін қажетті техникалық және өзге де құжаттамамен және өзара ақпаратпен алмасу;
 • өзекті мәселелер бойынша дәрістер циклін өткізу үшін жетекші профессорларды шақыру;
 • жас оқытушылардың, магистранттардың және докторанттардың тағылымдамасын ұйымдастыру;
 • интернатура және резидентура, магистратура, докторантура бағдарламалары бойынша ынтымақтасу;

өзара қызығушылық тудыратын зерттеулер үшін бірлескен жұмыс топтарын құру.

Show More
Close