Құрал-жабдықтар

 • GelDoc құжаттама құралы (Bio-Rad)
 • Олигонуклеотидтер синтезаторы ASM-800 (BIOSSET)
 • Жоғары жылдамдықты центрифуга Allegra (Beckman Coulter)
 • Лабораториялық салқындатқышы бар үстел үсті центрифугасы Sigma 3-18KS (Sigma Laborzentrifugen)
 • Тоңазытқыш үстелдік центрифуга 5415R (Eppendorf)
 • Нуклеин қышқылы анализаторы ANK-32 (Синтол)
 • Вибрациялық диірмен MM 400 (Retsch)
 • Амплификаторлар
 • Ламинарлық ағынды шкафтар II биоқауіпсіздік класы AC2-6E1
 • Автоклав
 • Нуклеин қышқылдары мен ақуыздарды электрофоретикалық бөлуге арналған құрылғылар
 • Аналитикалық таразы
 • рН метр
 • Термостаттар
 • Кептіру шкафтары
Skip to content