Жергілікті этикалық комиссия

Жергілікті этикалық комиссия консультативтік-кеңесші орган болып табылады, сыналушылар мен зерттеушілердің құқықтарын, қауіпсіздігін қорғау, зертханалық жануарларды медициналық-биологиялық эксперименттерде пайдалану ережелерін, олармен ізгілікті күту қағидаттарын сақтауды бақылау, сондай-ақ клиникаға дейінгі және клиникалық сынақтар материалдарын этикалық және адамгершілік-құқықтық бағалау мақсатында құрылған. Комиссия жергілікті деңгейде клиникаға дейінгі және клиникалық зерттеулер жүргізу кезінде гуманизм, адамгершілік және биомедициналық этиканың жалпы қағидаттарын сақтаумен байланысты барлық мәселелерді қарайды.

Show More
Close