Жергілікті этикалық комиссия

Жергілікті этикалық комиссия консультативтік-кеңесші орган болып табылады, сыналушылар мен зерттеушілердің құқықтарын, қауіпсіздігін қорғау, зертханалық жануарларды медициналық-биологиялық эксперименттерде пайдалану ережелерін, олармен ізгілікті күту қағидаттарын сақтауды бақылау, сондай-ақ клиникаға дейінгі және клиникалық сынақтар материалдарын этикалық және адамгершілік-құқықтық бағалау мақсатында құрылған. Комиссия жергілікті деңгейде клиникаға дейінгі және клиникалық зерттеулер жүргізу кезінде гуманизм, адамгершілік және биомедициналық этиканың жалпы қағидаттарын сақтаумен байланысты барлық мәселелерді қарайды.

Локальная биоэтическая комиссия ИМББ

Skip to content