Құрал-жабдықтар

 • Ағын цитофлуориметр BD Accuri C6 Plus
 • Ламинарлық қораптар
 • CO2 инкубаторлары
 • Цифрлiк камерасы бар инверттелген микроскоп
 • Үстелдік тоңазытқыш центрифугалар
 • Магниттік жасуша сепараторы
 • Суды деионизатор
 • Имуноферменттiк анализаторы
 • -80оС және -30оС мұздатқыштар
 • Су дистилляторы
 • Ауа және су термостаттары
 • Электрофорез аппараты
Show More
Close
Skip to content