Құрал-жабдықтар

Ламинарлық бокстар, СО2 инкубаторлары, инверттелген микроскоп, салқындатуға болатын центрифуга,  микроцентрифуга, жасушаларды магниттік бөлуші, су деионизаторы, иммуноферментті анализаторы, -30 ° C мұздатқыш, аквадистиллятор, ауа және су термостаты, электрофорез құрылғысы, Ultratrospec 1100 спектрофотометрі, мата диссоциаторы, шейкерлер, аналитикалық таразылар.

Show More
Close